Contact

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Nillezen Vastgoed. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nillezen Vastgoed of een van haar onderliggende bedrijven is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Nillezen Vastgoed of zijn eigendom van de respectievelijke genoemde eigenaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nillezen Vastgoed is het uitdrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Nillezen Vastgoed niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Nillezen Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van weke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Acceptatie
Gebruik maken van de mogelijkheden die aangeboden worden via http://www.nillezenvastgoed.nl is volledig op vrijwillige basis en eigen initiatief. Nillezen Vastgoed geeft uitdrukkelijk geen toestemming de gegevens op te nemen in adresbestanden, mailinglijsten of bestanden waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd door de gegevens te verkopen.

Bij gebruik van een of meerdere genoemde site(s) accepteert u onvoorwaardelijk bovengenoemde.

Techniek
Deze website is getekend, geleverd en wordt onderhouden door ²M-solutions.
Alle content wordt beheerd door middel van het ²M-Manager Content Management Systeem.

Homepagina Facebook LinkedIn Twitter
NILLEZEN VASTGOED
Rijshout 5 | 6846 ED | Arnhem