Contact

PRIVACYVERKLARING

Nillezen Vastgoed respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we er mee omgaan.

Algemeen
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Nillezen Vastgoed. U dient zich ervan bewust te zijn dat Nillezen Vastgoed niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

(Persoons)gegevens die worden verwerkt
Nillezen Vastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nillezen Vastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nillezen Vastgoed verstrekt. Nillezen Vastgoed kan, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw Burger Service Nummer
- Uw geboorte datum- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bankrekeningnummer
- Uw KvK-nummer

Nillezen Vastgoed maakt geen gebruik van cookies.
Er worden geen gegevens automatische opgeslagen van de bezoekers van de website www.nillezenvastgoed.nl.


Waarom Nillezen Vastgoed deze gegevens nodig heeft
Nillezen Vastgoedverwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Nillezen Vastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard
Nillezen Vastgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen met andere
Nillezen Vastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien van toepassing sluiten wij met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken of in kunnen zien, een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ivo.nillezen@nillezenvastgoed.nl. Nillezen Vastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen
Nillezen Vastgoed neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de door Nillezen Vastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nillezen Vastgoed middels onderstaande gegevens.

Naam: Dhr. I.A.J. (Ivo) Nillezen
Adres: Rijshout 5, 6846 ED ARNHEM
Telefoonnummer: 06 15 65 43 70
E-mailadres: ivo.nillezen@nillezenvastgoed.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 65839293

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Homepagina Facebook LinkedIn Twitter
NILLEZEN VASTGOED
Rijshout 5 | 6846 ED | Arnhem